BƯU ĐIỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG BÁO CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có các diễn biến phức tạp, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh xin thông báo tới người hưởng lương hưu, các chế độ BHXH hàng tháng phương án tổ chức lại hoạt động chi trả kì tháng 8,9/2020 như sau:

  1. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua ATM: Lương hưu và trợ cấp BHXH của 2 tháng 8,9/2020 được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 04/8/2020.
  2. Trong thời gian có dịch Covid-19, để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng, tránh trường hợp tập trung đông người, Bưu điện thực hiện chi trả gộp tháng 8&9/2020 tận nhà từ ngày 06/8/2020 đến ngày 20/8/2020. Sau thời gian này, Bưu điện thực hiện chi trả vét tại các bưu cục/điểm chi trả cho các trường hợp chưa phát được tại địa chỉ người hưởng đến hết ngày 25/8/2020; người hưởng có thể liên hệ với nhân viên Bưu điện phụ trách địa bàn để yêu cầu thời gian chi trả phù hợp.
  3. Thời gian để nhân viên Bưu điện chi trả tại nhà cho từng người hưởng sẽ bị kéo dài hơn thời gian chi trả tại các điểm, nên việc lĩnh tiền của người hưởng sẽ bị chậm hơn các tháng trước. Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn nhận được sự thấu hiểu và thông cảm của người hưởng về vấn đề này.
  4. Để đảm bảo an toàn cho người hưởng chế độ và đội ngũ nhân viên chi trả, Bưu điện tinh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch, bao gồm: các điểm chi trả được vệ sinh và trang bị nước rửa tay hàng ngày, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng. Bưu điện mong muốn nhận được sự hợp tác của người hưởng trong việc thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình nhận tiền: đeo khẩu trang khi đến các điểm lĩnh tiền cũng như khi nhận tiền tại nhà.
  5. Đối với người hưởng thuộc các khu vực cách ly (nếu có): Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế mong nhận được sự thông cảm của người hưởng lương hưu, các chế độ BHXH và toàn thể nhân dân vì những sự thay đổi này và mong nhận được sự phối hợp của quý người hưởng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

BƯU ĐIỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ