Ngân hàng Bưu Điện

Việc liên kết giữa Bưu Điện Việt Nam và LienVietBank được đánh giá là sự kiện M&A lớn nhất Việt Nam năm 2011. Ðây là thương vụ góp vốn đầu tiên và nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam khi một tổng công ty Nhà nước (Vietnam Post) góp vốn vào một doanh nghiệp cổ phần bằng cả tiền và giá trị của một công ty (VPSC), đánh dấu sự ra đời của mô hình Ngân hàng Bưu điện đầu tiên tại Việt Nam. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ tiếp nhận nguyên trạng Công ty Tiết kiệm Bưu điện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền.

Tín dụng hưu trí

Tín dụng hưu trí là sản phẩm tín dụng đầu tiên dành cho các Khách hàng Cá nhân được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt, giúp Khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.

Vay tiêu dùng

Tín dụng dành cho cán bộ công chức, viên chức là sản phẩm tín dụng cho vay tiêu dùng không cần tài sản thế chấp. Hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt, giúp Khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.

Tiết kiệm Bưu Điện

Tiết kiệm bưu điện là hình thức huy động các nguồn vốn nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư nhằm góp mặt vào các dự án của chính phủ và được chiếu theo luật khuyến khích đầu tư trong nước. Được thực hiện dựa trên các mạng lưới rộng khắp về đến thôn xã của Bưu điện.

Tín dụng hưu trí

Tín dụng hưu trí là sản phẩm tín dụng đầu tiên dành cho các Khách hàng Cá nhân được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt, giúp Khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.

Tư vấn

Mạng lưới bưu điện có ở mọi địa bàn, khách hàng khi có nhu cầu chỉ cần đến các bưu điện trên toàn quốc để gửi tiền. Do mạng lưới đến tận các vùng sâu vùng xa, các huyện vùng núi nên đa phần dịch vụ gửi tiết kiệm bưu điện được được nhiều người dân ở nông thôn sử dụng.

Số điện thoại

0234.383.0234
091.403.7777

Google Maps Generator by embedgooglemap.net